Commissions

Commission Details

Line Art (Linkovaný)

Prices(Ceny):

Single Character: 5$ / 5€ / 150CZK (Jedna Postava)
Additional Character: +2$ / 2€ / 55CZK (Dodatečná postava)
Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK (Komplikované pozadí)

Colored Art (Vybarvené)

Prices(Ceny):

Single Character: 10$ / 10€ / 250CZK (Jedna Postava)
Additional Character: +2$ / 2€ / 55CZK (Dodatečná postava)
Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK (Komplikované pozadí)

Character Sheet (Reference Postavy)

Prices(Ceny):

Single Character Sheet: 20$ / 20€ / 500CZK (Jeden přehled)
Including Adult Part (Včetně dospělých částí)

Comics Project (Komixový Projekt)

Prices(Ceny):

Single Comix: 25$ / 25€ / 650CZK
Including Colored Cover Page (Včetně barevné obálky/přední strany)

NOTE: Prices can varry upon complicated Design of your Character/s.
Poznámka: Ceny se mohou měnit v závislosti na komplikovaném designu postav.